Alapana in Raga Lalita
Concert Schedule
(Please select)
Duets  ·  Subhalakshmi  ·  Sornalatha
Date Time Type Concert
11 Aug 6.15pm Vocal Gokulashtami Festival, Sri Krishna Gana Sabha, T Nagar

with H N Bhaskar (violin), B Sivaraman (mrdangam), & S Krishna (ghatam)

Date Time Concert
23 Jul   with T M Krishna, Pondichery
29 Jul   with S Saketharaman, Paramparaa, Chennai
30 Jul   with T V Gopalakrishnan, Tambaram Music Circle, Chennai
Date Time Concert
19 Jul   with Vignesh Ishwar